Prosjekter

Flissilo Bjørnstad
Bruk

Betong og snekkerarbeider
 
 

Nytt hus på
Brekkerød

Beskrivelse
 
 

Variert hverdag

Diverse bilde fra jobben

Ny brygge og kranfundament på Hvaler

Betongarbeider på Herføl
 
 

Støttemur og trebrygge for Halden Kommune

Ny trebrygge på Høvleriet
 
 

Ny enebolig

Bolig i sentrum av Halden
 
 

Oppussing på Hov i Halden

Tilbakeføring til opprinnelig stil. Tilbygget ser ut til alltid å ha vært der, da er det vellykket.